Skapa en tryggare inskolning

Majoriteten av alla föräldrar är oroliga för hur inskolningen på förskolan ska gå. Många tror att barnet kan påverkas negativt av inskolningen eller må väldigt dåligt när föräldrar inte kan vara närvarande hela dagen. Detta är naturligtvis inget ovanligt. Man ska separeras från sitt barn, kanske för första gången, och då är oro vanligtvis den första känslan som infinner sig. Som förälder har man kanske troligtvis inte heller hunnit bygga upp någon relation till förskolan och då kan det hela kännas ännu mer skrämmande.

Det finns dock knep som man kan ta till för att både du som förälder och ditt barn ska känna er mycket tryggare med inskolningen och få den att flyta på bättre. Här nedan har vi samlat de bästa tipsen som du kan använda dig av.

Lär känna den nya miljön – Försök att få till flera tillfällen då barnet kan bekanta sig med den nya miljön på förskolan innan det är dags för start. Ibland kan det räcka med att bara leka på förskolegården under helgen då verksamheten är stängd.

Visa ingen oro inför barnet – Visst känner du dig nervös, men låt inte din oro smitta av sig på barnet. Med lite större barn är det viktigt att du pratar positivt om förskolan och allt roligt som man kan hitta på där.

Våga lita på pedagogerna – Personalen som arbetar på förskolan har lång erfarenhet och kunskap om inskolningar och även om du är säker på att ditt barn inte fungerar som alla andras, våga lita på att personalen vet vad de talar om. Naturligtvis kan ni komma fram till en inskolningsplan som passar båda, men oftast är det bara den egna rädslan som sätter begränsningar.

Träna på tid ifrån varandra – Om du har någon anhörig som har möjlighet att ta barnet under kortare stunder kan det vara bra att börja träna på att vara ifrån varandra lite under dagarna. Det kan t.ex. vara att du går till affären själv och handlar nyhetstidningen eller mat till middagen.

Alla barn är olika – Alla barn är olika och reagerar därför olika på inskolningen. Vissa har mycket svårare än andra att vara ifrån sina föräldrar och vissa pinnar iväg för att undersöka och upptäcka på en gång. Jämför inte ditt barn med andras barn. Bara för att det har gått dåligt för en annan betyder det inte att det kommer gå dåligt för er.