Perfekta åldern för förskolan

Många föräldrar funderar över om det finns någon “perfekt” ålder för att börja förskolan. Vad är egentligen för tidigt och kan det till och med vara så att ett barn kan börja förskolan för sent?

Sajten rullavagn.nu har skapat en artikel som är utmärkt för ämnet. Här har man nämligen tagit upp frågan med tre stycken experter, som menar att den perfekta åldern är väldigt individuell. Det som däremot kan vara bra att tänka på är att barnet bör ha vissa färdigheter innan det börjar. Orsaken till varför barnet bör kunna vissa saker innan är helt enkelt för barnets bästa och för att skapa en tryggare vardag när du som förälder inte kan vara närvarande. Du kan säkerligen förstå själv att det är roligare för ett barn att kunna tulta runt på förskolegården än att bara vara sittandes i en sandlåda under hela utevistelsen. Ett barn som är lite större har kanske även utvecklat lite mer språk och kommer därför ha lättare för att kommunicera.

Ju mindre barnet är, desto lättare kommer också inskolningen att gå, men det är viktigt att barnet inte är alldeles för litet. Det finns egentligen ingen perfekt ålder, men att inskola ett större barn kan vara knepigare, just för att barnet nu förstår mer vad som händer. Experterna i denna artikel menar att det är bättre att satsa på inskolning när barnet är lite yngre, men då välja mycket korta dagar, istället för att vänta längre och sedan låta barnet gå fulla dagar på förskolan. Barn orkar olika mycket. Det kan därför vara en god idé att du känner av och läser av ditt barn för att se om förskoletiderna är optimala eller behöver anpassas på annat sätt.